Anonymous โพสต์ 2019-2-19 10:09:57

การสร้างหีบเก็บของ

หีบเก็บของเป็นระบบไว้สำหรับเก็บเฉพาะ "ไอเทม" (ไอเทมที่มีผลเอฟเฟคต่อตัวละครหรือไอเทมพิเศษจากกิจกรรมหรือเควส) ซึ่งเริ่มต้นทุกคนจะได้ช่องเก็บของจำนวน 10 ช่อง ถ้าหากช่องเต็มไม่สามารถใส่ของได้ท่านจำเป็นที่จะต้องซื้อช่องเพิ่ม สามารถซื้อได้ที่ร้านทางกาารค่ะ

วิธีเปิดหีบเก็บของ
สามารถเปิดได้ที่ เมนูเพิ่มเติม > ธนาคารคริสตัล > สร้างกระทู้โดยใช้ชื่อว่า หีบเก็บของ(ชื่อID)
ขอสงวนสิทธิ์พื้นที่ลายเซ็นให้เป็นลิงค์โยงไปหีบเก็บของนะคะวิธีการใส่ลิงค์หีบเก็บของ
1. ไปที่ >>ข้อมูลส่วนตัว<<
2.เลื่อนลงไปจะเห็นช่อง "ลายเซ็น" ให้ก็อปโค๊ดด้านล่างนี้ไปใส่http://www.worldofimaginecreator.com/data/attachment/forum/201902/19/100901hyswkk85m9k9ikz9.jpg
http://hellenicempire.net/data/attachment/forum/201802/17/195111f13uhqdwhxbwhxc3.jpg

**ลิงค์หีบเก็บของตัวเอง คือ นำลิงค์ (URL)หีบเก็บของตัวเองมาใส่แทนนะคะ ไม่ใช่ก็อปโค๊ดมาทั้งดุ้นแล้วไม่แก้เลย**
3. คลิกบันทึก


หน้า: [1]
ดูในรูปแบบกติ: การสร้างหีบเก็บของ